certificare iso
certificare iso
certificare iso
home
prezentare
servicii
oferta
contact
certificare iso
certificare iso
certificare isocertificare iso
homecertificare iso

Implementarea sistemelor de management


Adoptarea unui sistem de management al calitatii ar trebui sa fie o decizie strategica a organizatiei. Proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii al unei organizatii sunt influentate de diverse necesitati, de obiective specifice, de produsele pe care le furnizeaza, de procesele utilizate si de marimea si structura organizatiei. Scopul prezentului Standard International nu este de a impune uniformitate în structura sistemelor de management al calitatii sau uniformitatea documentatiei.
Pentru ca o organizatie sa functioneze eficace ea trebuie sa identifice si sa conduca numeroase procese intercorelate. O activitate utilizând resurse, si condusa pentru a da posibilitate transformarii datelor de intrare în date de iesire, poate fi considerata un proces. Adesea datele de iesire ale unui proces constituie, în mod direct, datele de intrare ale procesului urmator.

Aplicarea unui sistem de procese în cadrul unei organizatii, împreuna cu identificarea si interactiunile acestor procese, si conducerea lor, poate fi considerata “abordare bazata pe proces”.

Un avantaj al abordarii bazate pe proces este controlul pe care aceasta îl asigura pe parcursul derularii, atât asupra legaturii dintre procesele individuale si sistemul de procese, cât si asupra combinarii si interactiunii lor.

Când este utilizata în cadrul unui sistem de management al calitatii, o astfel de abordare accentueaza importanta:
- întelegerii si satisfacerii cerintelor;
- necesitatii de a considera procesele în functie de valoarea adaugata;
- obtinerii de rezultate în ceea ce priveste performanta si eficacitatea procesului si îmbunatatirii continue a proceselor pe baza masurarilor obiective

Domeniu de aplicare

Prezentul Standard International stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii atunci când o organizatie:

- are nevoie sa demonstreze abilitatea sa de a furniza consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile si

- doreste sa mareasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de îmbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si a celor de reglementare aplicabile.
xtreme web services
certificare isoxtreme web servicescertificare iso