certificare iso
certificare iso
certificare iso
home
prezentare
servicii
oferta
contact
certificare iso
certificare iso
certificare isocertificare iso
homecertificare iso

DUPTA & Co oferă servicii  LA CHEIE in vederea obtinerii RAPIDE SI IN CONDITII AVANTAJOASE a certificatelor care atesta  adoptarea sistemelor de management, respectiv

Un alt serviciu oferit de noi , la cerere,care este tot mai solicitat, este acela de AUDITARE A FURNIZORILOR firmei Dvs.
În funcţie de necesităţile şi de obiectivele clientului, echipa DUPTA & Co va propune solutia  optima.

Procedura de implementare RAPIDĂ

Această procedura utilizata de noi este utilă firmelor care doresc rapid un certificat ISO  şi nu dureaza mai mult de o luna.

   • aportul angajaţilor fiind minim, manualul calitatii, procedurile si celelalte documente fiind concepute integral de specialistii nostri
   • efortul clientului constă în analiza şi validarea documentaţiei rezultate şi apoi în producerea dovezilor care să ateste conformitatea sistemului cu cerinţele standardului.
   • responsabilul desemnat de catre client va primi bibliografia necesara pentru a se instrui, sub indrumarea noastra, si i se va propune un program de formare

PINCIPALELE ETAPE:

 • discuţie preliminară pentru determinarea necesităţilor clientului.
 • audit de diagnoză (evaluarea stării de fapt a organizaţiei client).
 • proiectarea sistemului şi elaborarea documentaţiei necesare.
 • implementare (aplicarea procedurilor în practică).
 • certificarea sistemului de către un Organism de Certificare
 • asistenţă post-certificare.

 

xtreme web services
xtreme web services
certificare isoxtreme web servicescertificare iso